Skok – co to za instytucja?

SKOK, czyli Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa to instytucja parabankowa działająca na podstawie osobnej ustawy a także prawa spółdzielczego.

Czym są Skoki?

Oznacza to, że Skoki nie obowiązują reguły, którymi są objęte banki. Od 2012 r. zostały objęte monitoringiem i nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, co niewątpliwie czyni te instytucje bezpieczniejszymi dla ich klientów. A właściwie członków, bo Skoki działają na zasadzie spółdzielni. Pierwsza z nich została założona już w XIX w. przez Franciszka Stefczyka. W obecnym kształcie działają od 1992 r.

Przedstawiciele Skoków nazywają spółdzielcze kasy „ostoją polskiego kapitału” na rynku zdominowanym przez zagraniczne koncerny finansowe, czemu trzeba przyznać sporo racji. Instytucje te realizują powierzona sobie misję społeczną, której efektem jest wsparcie instytucji zaangażowanych w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego. Jak również, stworzenie pewnej wspólnoty, której członków Kasy nie tylko obsługują, ale przede wszystkim zrzeszają. To nie maksymalizacja zysków ma być naczelnym zadaniem Skoków, a realizowanie idei wspólnego oszczędzania i pożyczania sobie środków finansowych.

Jak zostać członkiem Skoku?

Skorzystać z produktów Skoków mogą więc tylko ich członkowie. By nim zostać należy podpisać deklarację członkowską i wnieść swój wkład finansowy, tym samym stając się w pewien sposób współwłaścicielem Kasy. Trzeba przyznać, że w największych skokach są one dość niewielkie, bo wpisowe potrafi wynieść całą… złotówkę. Tyle też wynosi wkład członkowski i kosztuje jeden udział w Kasie. Do tego należy doliczyć kwartalną składkę na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w wysokości 1 zł, czyli rocznie to wydatek wysokości 4 zł.

Wszystkie udziały i wpłaty wraz z rezygnacją z członkostwa w Skoku są zwracane. Jeśli oczywiście nie powstały w tym czasie należności członka wobec Kasy, wynikające choćby z nieterminowego spłacania pożyczki

Jakie produkty mają Skoki?

Będąc członkiem Skoku można korzystać z konta, także darmowego. Członkowie mają też dostęp do lokat, funduszy inwestycyjnych, IKE, kart kredytowych, pożyczek czy kredytów, nawet takich, których nie otrzymaliby w banku. W tym też hipotecznych, bo są jedynymi niebankowymi instytucjami z prawem udzielania tych zabezpieczonych hipoteką zobowiązań.
Kolejnym podobieństwem Skoków do banków jest objęcie gwarancją depozytów gromadzonych w Skokach do kwoty 100 tys. euro. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To wraz z nadzorem KNF czynią instytucje Skoków coraz bezpieczniejszą instytucją finansową, której, m.in. z tego powodu, ufa ponad 1,9 mln członków.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*