Skąd wzięła się popularność MdM?

Mieszkanie dla Młodych, rozpoczęte w 2014 r., od samego początku cieszyło się wielką popularnością. Głównym tego powodem jest możliwość uzyskania naprawdę dużego, wielotysięcznego wsparcia oraz stosunkowo spora, mimo narzuconych ograniczeń, elastyczność programu.

Elastyczność MdM, czyli co?

Przejawia się ona w swobodzie wyboru oferty kredytowej, bo w programie bierze udział aż 14 banków. Po drugie, nieruchomość, w której zamieszkamy, możemy wybrać zupełnie samodzielnie. Inaczej będzie choćby w powoli nabierającym realnych kształtów Mieszkaniu Plus. Tam, do wyboru będziemy mieli mieszkania w ramach taniego wynajmu w powstających na państwowych i samorządowych gruntach budynkach.

W Mieszkaniu dla Młodych ogranicza nas maksymalna kwota za metr kwadratowy nabywanego domu lub mieszkania. By otrzymać dopłatę do wkładu własnego do kredytu hipotecznego należy też wybrać mieszkanie maksymalnie 75-metrowe lub dom jednorodzinny o max. 100 m2, przy czym dopłata obejmie 50 m2. Liczby te zwiększają się, jeśli wnioskodawcami są osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci. Metraż domu i mieszkania zwiększa się, odpowiednio, do 85 m2 i 110 m2, a dopłatą można wtedy objąć najwyżej 65 m2.

Popularność programu bierze się też z tego, że jest on adresowany do ludzi młodych, którzy własne mieszkanie w dużej mierze mogą jedynie nabyć drogą kredytu hipotecznego. Ustawodawca określił wiek pozwalający na udział w MdM na poziomie 35 lat, za wyjątkiem małżeństw, w których jedno z małżonków przekroczyło (liczy się rok składania wniosku) wiek 35 lat, a drugie jeszcze nie.

Jak obliczyć wielotysięczną dopłatę?

Oprócz szerokiej grupy osób, które mogą skorzystać z państwowego wsparcia do złożenia wniosku o dopłatę przyciąga jej możliwa wysokość. Kwoty dofinansowań sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Konkretna suma dopłaty wynika z wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania wyliczanej na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy metra kwadratowego i procentu ustalonego na podstawie dzietności potencjalnych beneficjentów.

Powyższy wskaźnik mnoży się zatem przez 10%, 15%, 20% lub 30%, w zależności czy jest się, odpowiednio, singlem/rodziną bezdzietną/ wychowawcą jednego dziecka/ opiekunem dwójki/ lub trójki i więcej dzieci. Wyliczenie konkretnej dopłaty jest łatwiejsze, gdy korzysta się z kalkulatora, który można sprawdzić na stronie o MdM – mdm.edu.pl. Kilka minut, podanie danych na temat lokalizacji oraz metrażu nieruchomości i nas samych dzieli wtedy od poznania sumy, którą będziemy mogli zasilić wkład własny kredytu.

MdM nie kończy się w 2018 r.

Dodatkowe środki w postaci 5% dopłaty w przypadku przysposobienia lub urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka cieszą się co prawda średnią popularnością ( 300 rodzin otrzymało ok. 3 mln zł), jednak na pewno są zauważalną pomocą w finansowaniu zakupu mieszkania. Warunek – dziecko musi pojawić się w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania lub domu. Nawet kiedy zaprzestane zostanie przyjmowanie wniosków, otrzymanie finansowego wsparcia będzie po 2018 możliwe.

Do połowy roku 2017 w MdM wzięło udział ponad 78,5 tys. wnioskodawców. Rozdysponowano pomiędzy nich aż 2,5 mld zł. W staraniach o własne cztery kąty bardzo ważny jest ich początek. Dlatego, nie dziwi, że kilkadziesiąt tysięcy złotych jest tak pożądaną pomocą w realizacji marzeń o własnym miejscu do zamieszkania.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*