Największe SKOKi w Polsce

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe składają się na największą sieć parabankowych organizacji w Polsce. Tylko członkowie mogą korzystać z oferowanych przez nie produktów. Przyjrzyjmy się SKOKom zrzeszającym największą liczbę członków.

SKOKi w liczbach

Łącznie kasy zrzeszają ponad 1,9 mln osób, działając w obecnym kształcie od 1992 r. SKOKi działają na zasadzie spółdzielni. Oznacza to, że ich członkowie są jednocześnie klientami tych instytucji.

Aż tylu członków zrzesza tylko 41 kas. Nie zmienia to faktu, że przez SKOKi przepływają wielkie sumy pieniędzy. Aktywa jakimi dysponowały wyniosły we wrześniu 2016 r. 11,28 mld zł. Depozyty w nich złożone składają się na równowartość 10,7 mld zł, a wartość udzielonych przez SKOKi kredytów to prawie 7,3 mld zł. Oto SKOKi mające spory udział w tych wynikach.

Kasa Stefczyka

Ta największa kasa oszczędnościowo-kredytowa w Polsce, wykazująca kilkudziesięciomilionowe zyski (np. 15 mln zł w 2014 r.). Zrzesza prawie połowę członków wszystkich SKOK-ów, czyli 900 tys. ludzi.
Powstała w 1993 r. i początkowo obsługiwała pracowników sektora przemysłu morskiego. Z czasem otwierano placówki także poza zakładami pracy. Kasa Stefczyka opiera się na polskim kapitale, a wypracowany zysk „służy budowaniu bezpieczeństwa zgromadzonego przez członków kapitału”, jak piszą na swojej stronie. Poza oferowaniem produktów osobom, które nie mogą na nie liczyć w bankach (np. kredyty) Kasa prowadzi działalność charytatywną i wspiera rozwój edukacji finansowej.

SKOK Chmielewskiego

Do czołówki SKOK-ów zalicza się SKOK Chmielewskiego, powstały w 1994 r. Zrzesza ponad 205 tys. członków (stan na 2015 r.). Główna siedziba mieści się w Lublinie, jednak oddziały SKOKu można spotkać w większość polskich województw. SKOK wspiera rozwój dzieci i młodzieży, wspierając także lokalne imprezy. SKOK notuje ciągły rozwój, a wypracowana nadwyżka służyć ma przede wszystkim „tym, do których należą”, czyli członkom Kasy.

SKOK Centrum

Jednym z większych SKOKów jest SKOK Centrum powstały w 1995 r. w Bytomiu. Początkowo zrzeszała pracowników miejscowej kopalni, z czasem otwierając się na przedstawicieli innych zawodów. SKOK Centrum „działa dla dobra swoich członków, nie dla zysku”. Dzięki byciu członkiem Grupy Kas Stefczyka oferuje im nowoczesne produkty finansowe. Obecnie Kasa zrzesza ok. 40 tys. członków, proponując im pomnażanie dochodów i pomoc w trudnych sytuacjach.
Większymi działającymi obecnie kasami są również SKOK Kwiatkowskiego z Tarnowa czy Zachodniopomorska SKOK ze Szczecina (ok. 32 tys. członków).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*